Chào mừng 200 thí sinh xuất sắc tham dự Vòng Chung khảo cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" năm 2018. Thời gian thi: Ngày 13/10/2018 (thứ 7). Địa điểm thi: Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông (Phòng máy 01, 02, lầu 2) số 36 – đường Trịnh Hoài Đức – phường Phú Lợi - thành phố Thủ Dầu Một- tỉnh Bình Dương.
Tài liệu tham khảo
STT Tiêu đề tài liệu Xem
Chủ đề 1
1 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 Tải tài liệu
2 Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm2007 Tải tài liệu
3 Luật Thanh niên năm 2005 Tải tài liệu
4 Luật Hộ tịch 2014 Tải tài liệu
Chủ đề 2
1 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 Tải tài liệu
2 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 Tải tài liệu
3 Nghị quyết số 48-NQTW về việc chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 Tải tài liệu
4 Nghị quyết số 49-NQTW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Tải tài liệu
5 Công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị Tải tài liệu
Chủ đề 3
1 Bộ luật Hình sự năm 2015 Tải tài liệu
2 Luật Phòng chống ma túy năm 2000 Tải tài liệu
3 Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật phòng chống ma túy 2008 Tải tài liệu
4 Luật Tiếp cận thông tin 2016 Tải tài liệu
5 Luật Sửa đổi bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự năm 2017 Tải tài liệu