Thông báo
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT, CHỦ ĐỀ “THANH NIÊN BÌNH DƯƠNG VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ NÓI KHÔNG VỚI MA TÚY” NĂM 2020 ----- HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11
BẢNG ĐIỂM VÒNG 1
STTHỌ TÊNTHUỘCNGÀY THIĐIỂM
1 NGUYỄN B Thành đoàn Dĩ An 23/10/2020 14:56:12 100
2 BÙI QUANG TIẾN Thành đoàn Thuận An 13/11/2020 10:20:54 100
3 NGUYỄN NGỌC HUYỀN Thành đoàn Thủ Dầu Một 30/10/2020 09:26:36 100
4 LÝ PHẠM GIA BẢO Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 20/10/2020 20:38:13 100
5 NGUYỄN ANH TRÚC ĐÀO Thành đoàn Thủ Dầu Một 30/10/2020 10:50:12 100
6 VÕ THỊ CẨM VÂN Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 15/11/2020 22:56:28 100
7 NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 20/10/2020 19:10:22 100
8 THÁI THỊ THU THỦY Huyện đoàn Bắc Tân Uyên 11/11/2020 14:48:24 100
9 LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 28/10/2020 21:01:16 100
10 ĐẶNG THỊ THU THUỶ Thành đoàn Dĩ An 08/11/2020 07:08:14 100
11 TRẦN NGỌC BÍCH TRÂM Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 16/11/2020 10:12:11 100
12 LÊ BẢO NGỌC Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 09/11/2020 14:31:59 100
13 TÔ MINH KHA Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 16/11/2020 05:24:20 100
14 NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 24/10/2020 18:27:39 100
15 DANG TUYET XINH Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 23/10/2020 09:22:51 100
16 TRAN THI SA Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 27/10/2020 00:57:12 100
17 NGUYỄN MỸ LỆ Thị đoàn Tân Uyên 27/10/2020 08:59:44 100
18 TRẦN THỊ KIM YẾN Thành đoàn Dĩ An 21/10/2020 21:03:48 100
19 HỒ MINH HƯƠNG Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 17/11/2020 07:56:02 100
20 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 02/11/2020 02:43:00 100
21 NGUYỄN VŨ NGỌC THÙY Thành đoàn Thủ Dầu Một 22/10/2020 20:10:19 100
22 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 19/10/2020 21:53:58 100
23 NGUYỄN ANH TRÍ Thành đoàn Thủ Dầu Một 30/10/2020 09:28:10 100
24 HUỲNH XUÂN QUỐC Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 23/10/2020 08:37:12 100
25 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG Thành đoàn Thủ Dầu Một 30/10/2020 08:15:15 100
26 NGUYỄN THU LOAN Thành đoàn Dĩ An 22/10/2020 09:21:39 100
27 NGUYỄN VĂN HIỆU Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 07/11/2020 16:15:32 100
28 HOANG THI THANH NGA Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 26/10/2020 11:33:26 100
29 CAO THỊ THẢO QUỲNH Thành đoàn Dĩ An 11/11/2020 14:49:17 100
30 LÊ QUỐC CƯỜNG Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 20/10/2020 21:00:38 100
31 NGUYỄN THỊ NGÂN Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 29/10/2020 12:36:58 100
32 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 22/10/2020 11:20:25 100
33 PHAN THÀNH SANG Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 12/11/2020 19:15:13 100
34 BAO HOANG TRÚC NGÂN Đoàn TN Công an tỉnh 26/10/2020 01:14:40 100
35 CAO THỊ HÀ PHƯƠNG Thị đoàn Bến Cát 11/11/2020 11:10:22 100
36 NGUYỄN THỊ HÀ AN Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 13/11/2020 11:59:52 100
37 TRẦN VĂN ĐỨC Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 19/10/2020 22:53:47 100
38 HÀ LÊ KIM NGÂN Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 27/10/2020 00:25:08 100
39 HUỲNH THỊ MINH THƯ Thành đoàn Thủ Dầu Một 13/11/2020 16:38:46 100
40 NGUYỄN HOÀNG YẾN Thành đoàn Thủ Dầu Một 21/10/2020 09:26:37 100
41 LÊ THỊ HUYỀN MY Thành đoàn Thủ Dầu Một 25/10/2020 12:41:28 100
42 NGUYỄN LÊ XUÂN Thành đoàn Thủ Dầu Một 30/10/2020 09:57:18 100
43 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH Thị đoàn Tân Uyên 09/11/2020 19:15:44 100
44 NGUYỄN ANH THƯ Thành đoàn Dĩ An 19/10/2020 21:35:21 100
45 LÊ THỊ NGOAN Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 22/10/2020 10:06:30 100
46 NGUYỄN VĂN CHUNG Đoàn TN Công an tỉnh 28/10/2020 18:47:40 100
47 NGUYỄN TRẦN HOÀNG PHÚC Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 21/10/2020 20:42:41 100
48 ĐẶNG VÕ MINH ĐỨC Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 19/10/2020 18:38:03 100
49 NGUYỄN THỊ NGỌC Thành đoàn Thuận An 20/10/2020 16:31:51 100
50 LÊ NGỌC SÁNG Huyện đoàn Bắc Tân Uyên 04/11/2020 09:53:13 100
51 NGUYỄN HOÀNG GIA YẾN Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 19/10/2020 21:54:25 100
52 LÂM LÃM THÚY Thị đoàn Bến Cát 21/10/2020 10:10:05 100
53 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 13/11/2020 00:13:40 100
54 TRẦN THƯ KỲ Huyện đoàn Bắc Tân Uyên 14/11/2020 17:13:25 100
55 VÕ CÔNG HẬU Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 27/10/2020 03:05:41 100
56 ĐỖ THÀNH ĐẠT Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 28/10/2020 11:23:18 100
57 KIỀU VĂN HOÀNG Huyện đoàn Dầu Tiếng 12/11/2020 14:08:08 100
58 ĐỖ THỊ PHƯỢNG Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 03/11/2020 10:59:00 100
59 NGUYỄN NGỌC HÂN Thành đoàn Thủ Dầu Một 25/10/2020 07:22:40 100
60 PHẠM THỊ HÀ Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 20/10/2020 16:25:53 100
61 NGÔ THỊ YẾN MY Thành đoàn Dĩ An 18/10/2020 20:07:47 100
62 HỒ VĂN LƯỢNG Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 25/10/2020 15:50:22 100
63 NGUYỄN TRƯỜNG DUY Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 20/10/2020 14:22:23 100
64 VÕ THỊ KIM HUỆ Thành đoàn Thủ Dầu Một 27/10/2020 22:30:16 100
65 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 12/11/2020 00:31:11 100
66 NGUYỄN TUẤN CẢNH Huyện đoàn Dầu Tiếng 17/11/2020 12:10:17 100
67 BỒ THỊ THẢO LY Thành đoàn Thuận An 30/10/2020 07:59:01 100
68 TĂNG BẢO MY Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 10/11/2020 22:26:37 100
69 NGUYỄN TẤN DINH Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 14/11/2020 09:21:24 100
70 LÊ THỊ ÁNH HẰNG Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 25/10/2020 19:48:49 100
71 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 14/11/2020 18:43:10 100
72 LƯU MINH NHỰT Thành đoàn Thủ Dầu Một 30/10/2020 08:57:15 100
73 LƯƠNG HỮU TIẾN Thị đoàn Tân Uyên 24/10/2020 12:23:39 100
74 NGUYỄN VĂN PHÚC Thành đoàn Dĩ An 06/11/2020 20:42:13 100
75 VÕ THỊ THANH HIỆP Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 11/11/2020 10:47:42 100
76 NGUYỄN KIỀU YÊN Thành đoàn Thủ Dầu Một 08/11/2020 09:05:06 100
77 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 21/10/2020 11:13:20 100
78 LÊ SỸ ĐỈNH Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương 14/11/2020 23:42:53 100
79 VÕ THỊ THANH VÂN Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 02/11/2020 05:49:08 100
80 TRƯƠNG KHÁNH TRÍ Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 25/10/2020 10:26:04 100
81 NGUYỄN MINH HOÀ Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 26/10/2020 13:14:29 100
82 Nguyễn Ngọc Nhi Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 28/10/2020 15:25:51 100
83 NGUYỄN NGỌC THUỲ TRANG Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 21/10/2020 22:00:42 100
84 HỒ THỊ THANH THẢO Thành đoàn Thuận An 30/10/2020 09:19:36 100
85 NGUYỄN THỊ GIANG Đoàn Trường Đại học Bình Dương 31/10/2020 06:03:28 100
86 HÀ THỊ MỸ DUYÊN Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 07/11/2020 00:36:06 100
87 NGUYỄN THẾ ANH Thành đoàn Thủ Dầu Một 09/11/2020 19:39:40 100
88 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG Thị đoàn Bến Cát 07/11/2020 09:52:16 100
89 BÙI THỊ DIỆU HẰNG Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 10/11/2020 16:21:28 100
90 ĐÀO NGUYỄN XUÂN DUY Thành đoàn Dĩ An 12/11/2020 12:49:36 100
91 NGUYỄN THỊ KIM CHI Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 17/11/2020 04:58:28 100
92 NGUYỄN TRUNG HẬU Thị đoàn Bến Cát 22/10/2020 10:40:24 100
93 PHẠM THỊ NGỌC VY Thành đoàn Dĩ An 12/11/2020 15:23:07 100
94 HUỲNH DUY NGỌC Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một 27/10/2020 08:33:47 100
95 NGUYỄN MINH HUY Thành đoàn Thủ Dầu Một 03/11/2020 21:43:47 100
96 TRỊNH THỊ TRÚC HÀ Thành đoàn Thủ Dầu Một 23/10/2020 22:11:31 100
97 TRẦN LÊ THẢO Đoàn Trường Đại học Bình Dương 17/11/2020 04:34:18 100
98 LÊ THỊ DIỄM TRANG Thị đoàn Tân Uyên 24/10/2020 07:19:39 100
99 TRẦN VŨ BẢO GIANG Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 27/10/2020 12:07:29 100
100 NGUYỄN THỊ NHƯ THẢO Thị đoàn Bến Cát 06/11/2020 09:14:28 100